කාලය බොහෝමයක් පාඩම් අපිට කියලා දෙනවා. ඒ අතරින් ලොකුම පාඩමක් තමයි අපේ හීන සහ බලාපොරොත්තු කියන දේ ප්‍රායෝගික ජීවිතයත් එක්ක කොච්චර දුරකට ඇත්ත වෙනවාද කියන දේ. නිර්මාණකාරයෙක්ට මේ දේ විශේෂයි. රාමුව තුලට කෙටි චිත්‍රපටියෙන් ඔබට බලාගන්න පුළුවන් මේ දේ ගෙන

Storyteller – Hashan Gunasekera (MakaBaas)
Cinematographer – Sachitha Suduge
Production House – Sekara Productions (PVT) Ltd.